Bolesti jetre i pluća

Bolesti jetre i pluća

Bоlеsti јеtrе

 

Jetra

 

Kао štо је rаniје pоmеnutо, zеоlit imа hеlаtne оsоbinе kada se kоristi kаdа је u pitаnju uklаnjаnjе tоksinа iz оrgаnizmа. Dаklе, zеоlit mоžе biti еfikаsan u prеvеnciјi i uprаvljаnju regulacije svih bоlеsti vеzаnih zа tоksičnе nаslаgе. Јеtrа је јеdаn оd nајvаžniјih tеlesnih dеtоksikаciјskih оrgаnа. Dаklе, zеоlit zа lеčеnjе bоlеsti јеtrе је kоristan pо tоmе štо smаnjuје tоksine u tеlu i izbacuje ih kao nеpоžеljnе, čimе sе smаnjuје strеs nа јеtru.

 

Zeolit povećava difuzijski kapacitet pluća i pokazuje pozitivan doprinos kod adultnog respiratornog stres sindroma, astme, cistične fibroze, emfizema pluća, bronhopulmonalne displazije, kod KOPB i tuberkuloze.

Hronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je trenutno četvrti najčešći uzrok smrti na svetu KOPB je obeležena ograničenim protokom kiseonika u disajnim putevima kojeg nije moguće potpuno izlečiti, progresivno je, brzo napreduje i povezano je s jakim upalnim odgovorom pluća na štetne čestice. Opstruktivni bronhitis i oštećenja plućnog tkiva (emfizem) su zapreka protoku vazduha.
KOPB je praćena dugotrajnim produktivnim kašljem.

Dijagnostikuje se ako su prisutne tegobe tokom tri meseca u dve uzastopne godine, a ne postoje drugi uzroci hroničnog kašlja. Bolest uzrokuje stvaranje ožiljaka u dušniku i oštećenja plućnih mehurića koji gube elastičnost, što ometa protok kiseonika i normalno pražnjenje kiseonika iz pluća. Tok bolesti dovodi do brzog razvoja nepovratne faze.

Rezultati kliničkih istraživanja lipidne peroksidacije u krvi KOPB bolesnika pokazali su da terapija s zeolitom nije delovala na povećanje volumena pluća, ali je unapređena sposobnost organizma za bržu remisiju i za veću otpornost na recidive.

Tuberkuloza pluća je još uvek opasna bolest, od koje svake godine umire 3 miliona ljudi od 10 miliona tuberkuloznih pacijenata širom sveta. U kliničkim ispitivanjima je otkriveno da upotreba zeolita kod rano dijagnostikovanih tuberkuloznih bolesnika pridonosi normalizaciji broja i funkcionalne aktivnosti T-limfocita, te upućuje na opravdanost primene suportivne terapije zeolitom kod tuberkuloze.

Zeolit se primenjuje kao adjuvantno-roboransna terapija kod hepatitisa, tumora i ciroze jetre, te kod mononukleoze. Istraživanja su pokazala da zeolit ima značajno antivirusno delovanje, uključujući hepatitis C, kod kojeg je primena zeolita dala pozitivan odgovor kod preko 70% pacijenata. Oboleli od hepatitisa C pokazuju smanjenje virusnog nivoa u krvi, bržu regeneraciju jetre i konačno nestajanje virusa.

U privatnim  klinikama  Humanomed  2 u Villachu  pod rukovodstvom  prim. dr. Wolfganga Thome rađena su istraživanja na 120 pacijenta, podeljenih u tri grupe. Praćena  su antioksidativna,  imunomodulirajuća i antivirusna delovanja aktiviranog zeolita. Ova su istraživanja pokazala značajna antivirusna delovanja, uključujući oboljenja od hepatitisa C. Pozitivan odgovor dobijen je od najmanje 70% pacijenata. U grupi obolelih od hepatitisa C postignuto je smanjenje virusnog titra u krvi pacijenata, te regeneracija jetre, pri čemu više nije ustanovljeno prisustvo virusa u jetri.

Primena zeolita kod bolesti jetre, uključujući i hronični virusni hepatitis, pokazuje nakon određenog vremena terapije gubitak umora i nadutosti, kao i smanjenje transaminaza u krvi. Normalizuje se AST, ALT, GOT, AP, LDH i bilirubin.

Brojni primeri pokazuju da kod dekompenzovane ciroze već u  prvom mesecu uzimanja preparata nastupa poboljšanje opšteg stanja, povlačenje ascitesa, te regulacija enzimatskog sistema jetre.